663م:چند واحد مسلح عرب كه مامور جلوگيري از بازگشت پيروز ساساني (پسر يزدگرد سوم) از چين به ايران شده بودند ششم ژانويه سال 663 ميلادي در سر راه خود، شهر بلخ يكي از چهار شهر بزرگ خراسان را تصرف كردند (مركز همان ساتراپي ايران كه يونانيان، «باكتريانا» نوشته اند).

«پيروز ساساني» به خواست پدرش يزدگرد سوم (كه در سال 651 ميلادي در مرو كشته شد)، براي جلب كمك نظامي تايزونگ، امپراتور چين از دودمان تانگ، از طريق كوههاي پامير (تاجيكستان امروز) به «چانگ آن» پايتخت آن زمان چين رفته بود كه در ايالت شيان واقع بود و بزرگترين شهر جهان بشمار مي آمد. چين كه در شمال شرقي فرارود (مرز امروز چين با تاجيكستان و افغانستان) با امپراتوري ايران همسايه بود همواره با ايرانيان مناسبات حسنه داشته است. «تايزونگ» پيش از رسيدن «پيروز ساساني» به «چانگ آن» درگذشته بود و پسرش «گائوزونگ» امپراتور تازه و سومين رئيس كشور چين از دودمان تانگ به پيروز مقام درباري داد، احترام بسيار كرد و در سال662 او را با يكي از ژنرالهاي خود به نام «پي شينگ جيان» با لشكري كامل روانه ايران كرد. «پيروز ساساني» پيشنهاد كرده بود كه اين لشكر تا سيستان (شهر زرنگ = زرنج و مركز ايالت نيمروز افغانستان امروز) با او باشد زيرا كه اطمينان دارد، ايرانيان پس از شنيدن خبر بازگشت وي، دسته هاي مقاومت تشكيل مي دهند و به ياري اش مي شتابند. ژنرال «پي» تنها تا شهر باستاني سغديانا (تاجيكها) به نام بالا سگون ( امروزه: توك ماك = توقماق واقع در قرقيزستان) با «پيروز» همراه بود و در اينجا دست به بهانه آوردن و تعلل زد و پيروز ساساني پس از نوميد شدن از حمايت نظاميان چيني، تنها با ايرانياني كه با وي بودند به منتهي اليه شمال شرقي ايران (سرزميني كه امروز تاجيكستان و شمالشرقي افغانستان را تشكيل مي دهد) بازگشته و دست به جمع آوري نيرو براي جنگ با اعراب زده بود و مردم هرات (بزرگترين شهر خراسان آن زمان) با شنيدن خبر بازگشت پيروز، بر ضد حكمران عرب شورش كرده و باعث نگراني اعراب حاكم بر ايران شده بودند كه چند واحد عرب را مامور متوقف ساختن «پيروز» و عقب زدن او به چين كرده بودند كه اين يگانها بلخ را تصرف كردند.

پيروز ساساني تا تخارستان (افغانستان شمال شرقي) پيش آمد و 20 سال در آن مناطق بود، در همانجا فوت شد و طبق وصيتش، جسد او را در كوههاي پامير به گونه اي كه صورتش به سوي ايران باشد دفن كردند.

 

Taizong


1270م:آباقا خان (آباقا آن) ايلخان مغول ايران (پسر هلاكو خان) در اين روز در ژانويه 1270 ميلادي ضمن انتصابات خود، دو زن را حكمران دو ايالت بزرگ ايران كرد؛ آبش خاتون حكمران فارس و تركان خاتون حكمران كرمان شد.

تركان خانون از قراختايي ها و آبش خاتون ازخانواده اتابكان فارس بود. در انتصابات اين روز، مقام صاحبديواني (معادل بزرگ وزير، بدون اختيارات نظامي) به شمس الدين محمد جويني و حكومت اصفهان و اراك به پسر او بهاءالدين داذه شد و عطاملك جويني مولف معروف در سمت خود حكومت بغداد كه از زمان هلاكو خان آن را بر عهده داشت تثبيت گرديده بود.


1288ش:در پي لغو مشروطيت از سوي محمدعلي شاه، 16 دي ماه 1288 خورشيدي (ششم ژانويه 1909) نجفقلي صمصام بختياري در اصفهان انجمن نجات مشروطه تاسيس كرد و اعلام داشت كه با سه هزار سوار رهسپار تهران خواهد شد تا محمدعليشاه را بيرون راند. صمصام به قولي که داده بود وفا کرد.

 

صمصام

 

1317ش:نخستين قانون تعديل مال الاجاره در ايران كه اول ديماه 1317 خورشيدي در 9 ماده به تصويب مجلس رسيده بود از16 دي ماه در شهر تهران به اجرا در آمد و حاكم بر روابط مالك و مستاجر شد . اين قانون با اندكي تفاوت، مشابه قوانيني بود كه در بسياري از كشورها اجرا مي شده است. قانون تعديل مال الاجاره ايران به مرور زمان كم رنگ شده و روابط موجر و مستاجر در اين كشور مسئله داشته و در ايران ساختن و اجاره دادن به دليل نبودن ضابطه اجرايي مناسب به صورت " يك كسب " در نيامده و بسياري از پرونده هاي قضايي در ايران در شش دهه گذشته ناشي از همين مسئله بوده است.

در كشورهاي ديگر اجاره بها عينا مطابق تورم پول ( افزايش بهاي خانه ) بالا نمي رود و ميزان آن بر پايه يك فرمول منصفانه محاسبه مي شود و « به طور كامل» دركنترل موجر نيست .در بعضي شهرهاي آمريكا ازجمله نيويورك ، سانفرانسيسكو ، واشنگتن و ... افزايش اجاره سالانه در صورتي كه مستاجر جا به جا نشده باشد ممنوع و يا محدود به « درصد » بسيار جزيي است.

مروري بر تاريخ اجتماعي ايران نشان مي دهد كه در ايران قديم وتا اواسط قاجاريه و حتي تا همين اواخر در قصبات و روستاها اجاره دادن مسكن مرسوم نبوده و اين عمل به رايگان انجام مي گرفته كه جدا ساختن انسانها از گذشته انان امري آسان و سريع نيست .


1331ش:در اجراي اصلاحيه قانون انتخابات ايران، از چنين روزي در دي ماه 1331 بحرين داراي يك نماينده در مجلس شوراي ملي شد. اين قانون در چهارم دي ماه آن سال به تصويب رسيده بود. بحرين كه طبق قانون مصوب، تا اواخر دهه 1340 كه شاه، در مصاحبه اي در هند، درپاسخ به پرسش يك روزنامه نگار (!) ناگهان و به طور غير منتظره با انجام رفراندم و آن هم يكجانبه و تنها در بحرين موافقت كرد، استان چهاردهم ايران به حساب مي آمد.


1333ش:در اين روز در سال 1333 خورشيدي روزنامه هاي تهران خبردادند كه سازمان جوانان حزب توده كه آن را شبكه اي سراسري و بسيار گسترده توصيف كرده بودنداوايل ديماه ( دسامبر 1954 ) كشف و گردانندگان آن شناخته شده و پاره اي از آنان دستگير شده اند و اشاره شده بود كه در پي كشف سازمان نظامي حزب توده( در همين سال) و دستگيري بيش از يكصد افسر و اعدام دهها تن از آنان سازمان جوانان نيز افشاء شده است ، ولي روشن نكرده بودند كه چه رابطه اي ميان كشف اين دو سازمان وجود داشته است.

راديو تهران در آن روز گفت كه جوانان توده اي در گروههاي كمتر از ده نفري قرار داده شده بودند و جز مسئول گروه كه به انان آموزش كمونيستي مي داد و دستورهاي حزبي را ابلاغ مي كرد و جلسات منظم عمدتا در صحرا و ميدان ورزشي و ... داشت كسي را نمي شناختند و پس ازيك دوره آزمايشي سخت ، تنها انهايي داراي كارت ( عضو حزب ) مي شدند كه آزمايش هاي تئوريك و عملي را گذرانيده و رفتار كمونيستي مي داشتند . به اظهار راديو تهران به نقل از فرمانداري نظامي ، روزنامه ها و اعلاميه هاي شبانه اين حزب عمدتا توسط همين جوانان توزيع مي شد و بايد هر ماه ده ريال ( يك تومان ) حق عضويت مي پرداختند.

در پي كشف اين سازمان كه شايع شده بود ده درصد جوانان كشور را شامل مي شد، خانواده ها شديدا نگران شدند زيرا بازرسي و تحقيق و دستگيري در دبيرستانهاي سراسر كشور آغاز گرديد ه بود و گفته شده بود كه به هر جوان عضو اين سازمان ، بلافاصله پس از كشف آن يك شماره چندين رقمي براي تجديد سازمان در آينده داده شده است تا در صورت مراجعه مجدد آن را ارائه دهند و خانواده ها ي نگران كتب درسي فرزندان خود را در جستجوي اين ارقام ورق مي زدندتا آن را دور بريزند .


1964م:ششم ژانويه سال 1964 ( 16 دي ماه در سال1342هجري) حكم محكمه نظامي در باره اعضاي موثر نهضت آزادي كه قبلا دستگير شده بودند به اين شرح انتشار يافت:

آية الله طالقاني 10 سال زندان، مهندس بازرگان 10 سال، يدالله سحابي 6 سال، احمد علي بابايي 6 سال، عباس شيباني 6 سال، عزت الله سحابي 4 سال، مهدي جعفري 4 سال، ابوالفضل حكيمي 4 سال و ....

اين افراد كه از حكم صادره تقاضاي تجديد نظر كردند از فعالان انقلاب سال 1357 بودند كه بيشتر آنان در نخستين دولت انقلاب صاحب مقام شدند و ....

 

طالقاني

 

1357ش:شانزدهم دي ماه سال 1357 روزنامه هاي تهران كه تحريريه هاي آنها، از 14 آبان به تصميم سنديكاي خود به دبيري «محمدعلي سفري» دست به اعتصاب زده بودند انتشار خود را از سر گرفتند. اعتصاب 62 روزه روزنامه نگاران ايران كه طولاني ترين اعتصاب مطبوعاتي در تاريخ جهان بوده است به نام اعتراض به ادامه سركوب مردم، روي كار آوردن يك دولت نظامي در تهران ( به نخست وزيري ژنرال ازهاري) و نيز به حمايت از انقلاب صورت گرفته بود. «اطلاعات» قديمي ترين اين روزنامه ها تنها به همت سردبير آن، غلامحسين صالحيار، موفق به از سرگيري انتشار شد زيرا كه بدون حضور ناشر و وجود پول، انتشار اين روزنامه با 850 هزار نسخه در روز محال به نظر مي آمد، و به همين صورت روزنامه "کيهان"، «آيندگان» و .... بيشتر دست اندركاران خبر در راديو تلويزيون و خبرگزاري پارس (ايرنا) نيز كه عضو سنديكا بودند به اعتصاب پيوسته بودند. اعتصاب مطبوعات كمكي بزرگ به پيروزي انقلاب بود، زيرا كه دولت ازهاري نتوانست اقدامات خود را در آن مدت، توجيه و دست كم بخشي از مردم را آرام كند، و بدون رسانه (ابزارهاي ارتباط با مردم) شكست كامل خورد.

برخي از تيترهاي صفحه اول نخستين شماره روزنامه اطلاعات پس از اعتصاب عبارت بودند از: «انقلاب مردم در آستانه پيروزي»، «فردا عزاي ملي است» ، «كابينه شاپور بختيار تشكيل شد (با عكس بزرگي از دكتر مصدق در كنار او)»، «ارتشبد اويسي به خارج رفت» و ... و در صفحه آخر، مقاله نوشيروان كيهاني زاده (ناشر اين سايت) در چهار ستون به چاپ رسيده بود كه رويدادهاي ساير كشورها در طول 62روز اعتصاب را بررسي كرده بود. در طول يك سال بعد تقريبا همه آنان كه در آن روز بدون پول و ناشر، و با فداكاري و مشقت كيهان و اطلاعات را منتشر كرده بودند بدون ذكر دليل و حكم دادگاه و دست كم دستور كتبي دولت از كار بركنار و پس از عمري «نوشتن»، با معشوق خود وداع و بسياري از آنان بدون دريافت غرامت اخراج، خانه نشين شدند.

صالحيار 19 آذر امسال پس از 24 سال خانه نشيني فوت شد. انتظار مي رفت كه مراسم تدفين و ترحيم او به عنوان يكي از بزرگترين روزنامه نگاراني كه ايران به وجود آورده بود بيش از آن باشد كه انجام شد تا انگيزه خدمت به ميهن و كسب مهارت و توجه به معنويات تقويت شود. روزنامه نگار شمعي است كه مي سوزد تا روشنگر و راهنماي جامعه باشد. صالحيار به عنوان دبير سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران به ساختن مجتمع مسكوني اعضاي اين سنديكا همت گماشت و كمك بسيار كرد بدون اين كه خود، كه در آن زمان اجاره نشين بود مالك يكي از آپارتمانها شود و بعدا از محل ارث پدري مالك يك خانه محقر شد. صالحيار يک ربع قرن،هر روز در سحرگاه به ترجمه خبرهاي آژانسها پرداخت تا به قول خودش مطلب «انداختني» به خورد هم ميهنان داده نشود و شب با خبرنگاران حوادث دنبال خبر مي رفت تا ازدردهاي جامعه دور نماند. ماهها نخوابيد تا دفتر مركزي خبر را براي سازمان راديو - تلويزيون به وجود آورد تا انحصار خبر در ايران از دست يك خبرگزاري خارج شود و....

 

صالحيار

 

1838م:ساموئل مورس Samuel Morse استاد هنر و نقاشي دانشگاه نيويورك ششم ژانويه سال 1838 ميلادي دستگاه تلگرافي را كه ساخته بود و مي توانست هر دقيقه ده كلمه مخابره كند به معرض نمايش گذارد . مخابره با اين دستگاه برپايه فن الكترومغناطيس و قطع و وصل جريان برق بود . هر وصل كوتاه مدت كه ايجاد مغناطيس مي كرد صدا و يا علامت نقطه بود و وصل طولاني تر صداي طولاني تر و خط به وجود مي آورد . وي قبلا در برابر هر حرف الفبا تعدادي از اين نقطه و خط ها را قرار داده بود و يك واژه نامه مورس به وجود آورده بود. فرضا ؛ يك خط و يك نقطه علامت « الف يا إ » ، و از شنيدن صدا ها يا ديدن علامات مي شد كلمه را درك كرد.نام اين الفباي خط و نقطه اي « كد مورس » گذارده شده است.

مورس كه پسر يك كشيش ساكن شهرستان بوستون بود و از « ييل » در رشته هنرهاي زيبا فارغ التحصيل شده بود علاقه وافري به الكتريسته و سياست هم داشت ، ولي خيلي زود در سياست شكست خورد و نه توانست به عضويت شوراي شهر نيويورك در آيد و نه عضو كنگره شود بنابر اين به علاقه ديگر خود الكتريسته پرداخت و در سال 1837 موفق به ساختن دستگاه خانگي تلگراف شد. باطري كه اين دستگاه را تغذيه مي كرد از ظروف متعدد آب اسيد ساخته شده بود.

 

Samuel Morse

 

1843م:مورس پس از نمايش دستگاه مخابره علامات كه با كمك يك استاد علوم آن را ساخته بود براي جلب كمك مالي به واشيگتن رفت و با پولي كه از كنگره ( دستگاه مقننه ) آمريكا گرفت به تكميل دستگاه خود پرداخت و در سال 1843 ميان شهرهاي بالتيمور و واشنگتن ارتباط تلگرافي برقرار كرد كه ظرف ده سال اختراع او جهاني شد و همه جا تير هاي تلگراف بالا رفت و ....

مورس كه در 27 آوريل سال 1791 به دنيا آمده بود دوم آوريل 1872 در 80 سالگي از بيماري ذات الريه در نيويورگ درگذشت، ولي تا الفباي مخابراتي مورس زنده است نام او هم باقي است .


2005م:اسناد محرمانه نخست وزيري انگلستان كه حاوي يادداشتهاي مبادله شده ميان سران دولت وقت و شرح مذاكرات جلسات رسمي است و در نخستين هفته از ژانويه 2005 علني شده اند نشان از عمق كم تصميمات و اطلاعات و سلائق شخصي مي دهد.

براي مثال: در سال 1974 كه انگلستان در بلفاست ( ايرلند شمالي ) با اعتصاب اتحاديه ها و قطع برق رو به رو شده بود، هارولد ويلسون نخست وزير وقت تصميم گرفته بود كه يك زيردريايي اتمي به آنجا بفرستد تا با استفاده از رآكتورهاي آن، جريان برق برقرار شود و دستور حركت به اين زيردريايي هم داده شده بود كه مقامات ديگر مانع شدند و به ويلسون حالي كردند كه رآكتور هاي زيردريايي تنها قادر به تامين چند صد كيلو وات برق است و بلفاست نياز به 360 مگاوات برق دارد. ويلسون سپس تصميم گرفته بود كه به ايرلند شمالي استقلال محدود و يك سال به يك سال دهد ولي به او گفتند كه اگر دولت ايرلند شمالي پس از كسب اين اسبقلال ولو محدود، از مجمع عمومي سازمان ملل تقاضاي عضويت كند و راي لازم را بياورد؛ كنترل آن از دست مي رود و انگلستان در مجمع عمومي سازمان ملل نفوذ چندان ندارد.

در پي انفجار نوامبر 1974 بيرمنگام و قتل 21 تن و جرح 160 نفر ديگر كه كار ايرلندي ها بود، يك عضو كابينه پيشنهاد كرده بود كه در انگلستان كارت شناسايي ملي براي مردم تهيه شود تا از رخنه جلوگيري بعمل آيد و ديگر چنين حوادثي رخ ندهد كه هارولد ويلسون پس از دريافت نظر كارشناسان آن پيشنهاد را كه بي فايده و پر خرج و درد سر ساز تشيص داده شده بود رد كرد. در اين اسناد كه طبق قانون علني شدن پس از 30 سال به آرشيو عمومي داده شده اند آمده است كه پس از كناره گيري ويلسون از نخست وزيري ، كالاهان وزير امور خارجه برجايش نشست ولي مدتها حاضر نمي شد ساختمان محل اقامت وزير خارجه را ترك و به ساختمان نخست وزيري ( شماره 10 داونينگ استريت ) اثاثه كشي كند و دليلش اين بود كه همسرش از زندگي در اين خانه قديمي بدش مي آيد. بالاخره صاحبجمع اموال وزارت امور خارجه با دادن اخطاريه، كالاهان و همسرش را مجبور به تخليه خانه كرد و ....

 

2005م:به نوشته برخي از روزنامه ها كه چهارم تا ششم ژانويه 2005 انتشار يافته اند، استفاده سياسي از زلزله اخير تحت البحري اقيانوس هند به چشم مي خورد. اين رويداد كه به نقاط ساحلي آسيب سنگين وارد ساخته ، باعث مرگ بيش از يكصد و پنجاه هزار تن شده است. اين روزنامه ها كه وضعيت كمكهاي ملل مختلف و انعكاس گزارشها را با هم مقايسه كرده اند نوشته اند كه رسانه هاي آمريكا با بزرگ كردن ابعاد كمك به اندونزي مي كوشند نشان دهند دولت آمريكا برخلاف آن چه كه شهرت يافته است، بر ضد مسلمانان نيست. هدف ديگر از توجه آمريكا به اندونزي اين است كه مانع نزديك شدن اين كشور (همانند زمان احمد سوكارنو) به روسيه، چين و هند شود ، مي خواهد كه آن را در كنار خود و ژاپن نگهدارد. در گزارشهاي مربوط به كمكهاي آمريكا ، نامي از سومالي و هند برده نمي شود.

برخي اصحاب نظر اشاره كرده اند كه احتمالا هدف از انعكاس تلفات و زيانهاي حادثه طبيعي اقيانوس هند و كمكهاي آمريكا به آسيب ديدگان و اعزام وزير امور خارجه آمريكا و برادر جورج بوش به تايلند و اندونزي در حجمي زياد در رسانه هاي اين كشور اين بوده است كه چهره آمريكا نزد جهانيان ترميم شود كه سال گذشته با انتشار عكسهاي شكنجه عراقي ها در زندان « ابو غريب » عراق آسيب ديده بود.

 

2004م:به گزارش مطبوعات روسيه از جمله پراودا در دسامبر 2004، رقابت هاي علمي اين كشور با آمريكا از سر گرفته شده است. روسها برنامه فرستادن انسان را به مريخ تهيه كرده كه طبق آن تا سال 2014 بايد انسان روسي در مريخ پياده شود، 15 سال زودتر از آمريكا كه چنين برنامه اي را براي پايان دهه سوم قرن جاري تنظيم كرده است. ممكن است چين كه به زودي در كره ماه ايستگاه فضايي مستقر خواهد ساخت زودتر از آمريكا، در مريخ انسان پياده كند.

پراودا نوشته است: در زمينه بيو تكنولوژي روسها موفق به ساختن يك « بيوچيپ » شده اند كه اندازه اش از يك تمبر پست بيشتر نيست ولي مي تواند ظرف چند ثانيه كار يك آزمايشگاه بزرگ و مجهز پزشكي را در تشخيص هر نوع بيماري انجام دهد.

از گزارش مطبوعات روسيه چنين بر مي آيد كه روسيه و چين در صدد ايجاد چند ماشين جستجو ( سرچ انجين ) اينترنتي هستند تا اخبار و مطالب جهان منحصرا درحوزه زبان انگليسي و در دست غرب نباشد. اين ماشين هاي چيني و روسي قادر خواهند بود كه مطالب در زبانهاي مختلف را به زبان مخاطب، ترجمه آني كنند كه كمك بزرگي به آموزش عمومي و خروج زبانهاي با متكلمين محدود از انزواست. بايد دانست كه يكي از دو برنامه ريز « گوگل » بزرگترين سرچ انجين فعلي در اينترنت يك روس تبار 31 ساله به نام سرگئي است كه در «سليكن ولي» كاليفرنيا زندگي مي كند. دولت روسيه در حال ايجاد يك « سليكن ولي » در اين كشور است تا از فرار مغزها از روسيه جلوگيري كند.

 

2005م:يكي از گزارش هاي هفته اول ژانويه 2005 شبكه هاي تلويزيوني آمريكا بكار بردن اشعه ليزر بر ضد خلبابان هشت جت مسافربر ظرف چهار روز پياپي در تعطيلات آخر سال 2004 در اين كشور بود. در اين چهار روز در ايالت هاي اهايو، نيوجرزي،كلرادو و اروگون از زمين به سوي كابين خلبانان شش هواپيماي مسافر بر، اشعه ليزر افكنده شده و آنان را كه در حال فرود آمدن بودند موقتا نابينا ساخته و دچار حواس پرتي كرده بود. قبلا هم دو مورد ديگر گزارش شدن بود . در هيچيك از اين هشت مورد سانحه اي روي نداد ولي گفته شده است كه هميشه چنين نخواهد بود. پليس فدرال ( امنيت داخلي ) سرگرم بررسي است كه چه كساني عامل فرستادن اشعه ليزر به كابين خلبانان هواپيماهاي مسافربر بوده اند كه هركدام بيش از يكصد مسافر داشتند. هنوز سوء ظن تروريستي رد نشده است. دستيابي به دستگاه فرستنده اشعه ليزر دشوار نيست و هواپيماهاي نظامي هم مي تواند هدف چنين خرابكاري قرار گيرد.

 

1412: ژاندارك در «دومرمي» - روستايي در منطقه ارلئان فرانسه به دنيا آمد.

1535: شهر ليما (پايتخت پرو) توسط فرانسيسكو پيزارو از عوامل استعمار اسپانيا در قاره امريكا ساخته شد.

1900: بوئرهاي افريقاي جنوبي (سفيدپوستان هلندي مهاجر) به پايگاه نيروهاي استعمارگر انگلستان در «ليدي اسميت» شبيخون زدند و بيش از يك هزار انگليسي را كشته و يا زخمي ساختند.

1912: نيروهاي ايالات متحده در كشور هندوراس پياده شدند و آنجا را گرفتند.

1966: محمد باراني - سرباز وظيفه - كه در پادگان لويزان در ناهار خوري افسران، سه سرهنگ را كشته بود اعدام شد.

2010: رئيس سازمان صنايع مازندران گفت که ساخت کاغذ اسکناس در ايران از پايان سال 1388 (مارس 2010) آغاز خواهد شد. وي افزود که توليد کاغذ اسکناس در ايران در يک کارخانه در مازندران صورت خواهد گرفت.

ارزش ريال نسبت به سال انقلاب (1357 = 1978) 120 برابر کاهش يافته است. دليل عمده اين کاهش، توّرم نقدينگي (به خاطر بيش از حد چاپ اسکناس است).

2010: در حاليکه سازمان بهداشت جهاني سيگار را قاتل شماره يک انسان معاصر معرفي کرده و دولتها با اجراي برنامه هايي مردم را تشويق به ترک سيگار و دوري از آن مي کنند؛ مدير عامل شرکت دخانيات ايران به خبرگزاري فارس گفت که از 22 بهمن 1388 (فوريه 2010) در ايران سيگار وينستون توليد خواهد شد. وي افزود که اين کار با امتياز يک شرکت ژاپني و مشارکت اين شرکت انجام خواهد شد. يک کارخانه آمريکايي سازنده اصلي سيگار وينسون است. مديرعامل شرکت دخانيات در عين حال معاون وزير صنايع ايران است و امور دخانيات در ايران در انحصار دولت است.

منبع:iranianshistoryonthisday.comادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nimrooz3 |


مواد مورد نياز


1- جعبه خالي شير يا آبميوه

2- كاغذ رنگي هر رنگي كه دوست داريد

3- چسب مايع

4- مداد يا ماژيك سياه

5- چهار عدد در نوشابه

 


طرز ساخت


دربهاي نوشابه را كه بعنوان چرخهاي اتوبوس استفاده مي شود را رنگ كنيد .

 

 

 طرز ساخت اتوبوس

 

قسمت بيروني جعبه را با كاغذ رنگي بپوشانيد براي اينكار از چسب استفاده كنيد

 

 

 طرز ساخت اتوبوس

 


با استفاده از ماژيك سياه ، جزئيات اتوبوس مانند در و پنجره و عيره را بكشيد .هر طرحي كه دوست داريد اتوبوستان داشته باشد

 

 طرز ساخت اتوبوس

 


چرخهاي ماشين را با استفاده از چسب در كناره هاي جعبه بچسبانيد

 

براي درست كردن سپر ماشين هم از نواري به پهناي 1 سانتيمتر و به طول جلو و عقب جعبه استفاده كنيد و بعد از رنگ كردن آنرا بچسبانيد

 

 طرز ساخت اتوبوس

 

 

طرز ساخت اتوبوس کاغذی,سرگرمی,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,سرگرمی های کودکانه,چیستان,لطیفه,داستان,شعر های کودکانه,آموزش نقاشی کودکان,کاردستی,آموزش کاردستی طرز ساخت اتوبوس کاغذی,سرگرمی,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,سرگرمی های کودکانه,چیستان,لطیفه,داستان,شعر های کودکانه,آموزش نقاشی کودکان,کاردستی,آموزش کاردستی

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nimrooz3 |

 

 

جديدترين برآورد بانك مركزي از تورم و فرايند برداشت يارانه‌ها

 

خبرگزاري فارس: معاون اقتصادي بانك مركزي نرخ تورم سال جاري را در مقايسه با آبان سال آيندهكاهشي عنوان كرد و با تشريح ارقام كلي واريز و برداشت اسكناس و مسكوك در قالب يارانه‌هاي نقدي، اظهار‌نظر درباره حجم برداشت يارانه‌ها در روز گذشته را زود و استناد‌ناپذير دانست.

 

حسين قضاوي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در مورد ميزان افزايش تورم ميانگين در ماه جاري باتوجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و همچنين آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي، اظهار داشت: تكان‌هاي قيمتي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از روز شنبه كه در اقتصاد رخ داد، پديده‌اي است كه در يك بازه زماني چندماهه نمود خود را روي شاخص هاي قيمت ها نشان مي دهد.

وي تاكيد كرد: نبايد انتظار داشت كه ظرف يك الي دو ماه آينده تحول قابل توجهي در شاخص هاي قيمت ها اتفاق بيفتد.

معاون اقتصادي بانك مركزي ضمن بيان اينكه نرخ تورم از نرخ تورم ماهانه 12 ماهه گذشته براساس ميانگين حسابي محاسبه مي شود، تصريح كرد: بنابراين حتي اگر تكان هاي قيمتي در اين ماه ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي اتفاق افتاده باشد ولي نرخ تورم سالانه حاصل ميانگين 12 نرخ تورم نقطه به نقطه است.

قضاوي در ادامه اضافه كرد: نرخ رشد افزايش قيمتي كه در ماه جاري اتفاق مي افتد با نرخ تورم نقطه به نقطه 11 ماه قبل جمع و تقسيم بر 12 مي شود و ميانگين نرخ تورم سالانه را نشان مي دهد.

به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، نبايد انتظار داشت كه نرخ تورم سالانه در ماه جاري افزايش قابل ملاحظه اي داشته باشد. اين ميانگين متحرك طبيعي است با توجه اثرات مستقيم و غير مستقيم حامل هاي انرژي روند فزاينده اي را داشته باشد ولي ميزان افزايش آن مي تواند بسته به سياست اجرايي كالايي كه به كار گرفته مي شود، تعديل شود.

 

* بنگاه‌هاي توليدي منتظر سياست‌هاي حمايتي جديد باشند

 

وي ادامه داد: هم اكنون دولت به مراتب بيش از افزايش قيمت هزينه خانوار به صورت مستقيم و غير مستقيم ناشي از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در حساب هاي مردم يارانه واريز كرده است.

قضاوي با بيان اينكه خانوارها مي‌توانند هرگونه افزايش قيمت ناشي از حامل‌هاي انرژي را از محل يارانه‌ها جبران كنند، گفت: قرار است سياست‌هاي كارآمد جديدي براي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي به كارگرفته شود و اگر اين سياست‌هاي همه جانبه به خوبي و سازگار پيش برود مي‌تواند مانع از افزايش نرخ تورم شود.

اين مقام مسئول در شبكه بانكي، سياست‌ مذكور را موجب كند شدن شتاب افزايش تورم عنوان و اضافه كرد: مشاهده روند افزايشي نرخ تورم در ماه‌هاي آينده از مواردي به حساب مي‌آيد كه با واقعيت‌ها سازگار است.

 

* تورم امسال به 13 درصد نمي‌رسد

 

وي ادامه داد:‌ با توجه به اينكه حدود 12 ماه ديگر، عددهاي نرخ تورم افزايشي نقطه به نقطه در مخرج كسر محاسباتي قرار خواهد گرفت، انتظار مي‌رود كه از آبان يا آذرماه سال آينده نرخ تورم مجدداً روند كاهشي در پيش بگيرد.

معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد:‌ نقطه كاهش نرخ تورم براساس سياست‌هاي اجرايي در جهت مهار نرخ تورم و حمايت از بنگاه‌هاي توليدي مي‌تواند عقب‌تر يا جلوتر برود.

قضاوي در مورد افزايش تورم تا پايان سال جاري، گفت: به نظر مي‌رسد با وجود افزايش تورم تا پايان سال، اين نرخ به 13 درصد نخواهد رسيد.

 

* اظهارنظر در مورد حجم برداشت يارانه‌ها زود است

 

وي در مورد ميزان برداشت يارانه از حساب ها در نخستين روز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و باز شدن حساب هاي مشمول يارانه ها، اظهار داشت: اين امر ملموس نسيت چراكه آمارهاي مربوط به سپرده هاي بانكي هفتگي برآورد مي شود .

وي اضافه كرد: به نظر نمي رسد كه مردم انگيزه اي داشته باشند كه بيش از متوسط ميل نقدينه خواهي كه حدود 6 الي 7 درصد است قصد برداشت يارانه ها از حساب ها را نمايند.

معاون اقتصادي بانك مركزي در واكنش به اظهارات وزير اقتصاد مبني بر برداشت حدود نيم درصد از يارانه ها از حساب ها، افزود: هم اكنون برآورد از ميزان برداشت يارانه ها از حساب ها خيلي زود است چراكه آمار سپرده ها معمولا هفتگي است و هفته آينده بايد در خصوص اين مباحث اظهار نظر كرد.

 

* گزارشي از شلوغي بانك‌ها دريافت نكرديم

 

اين مقام مسئول در شبكه بانكي در ادامه اظهارات خود در مورد ازدحام جمعيت در مقابل دستگاه هاي خودپرداز و بانك ها طي روز گذشته، تصريح كرد: بنده چنين گزارشي دريافت نكرده ام.

وي ادامه داد: اگر در برخي از مكان ها مردم در انتظار برداشت از دستگاه هاي خودپرداز بوده اند بخاطر روزهاي پاياني ماه است چراكه عموماً مردم نياز دارند حقوق خود را برداشت كنند.

قضاوي با بيان اينكه رفتار مردم در روزهاي اخير براي برداشت از دستگاه هاي خودپرداز طبيعي است، تصريح كرد: اين روال عادي بود و امري نبود كه بخواهد ارتباطي با برداشت يارانه هاي نقدي داشته باشد.

وي در ادامه اين گفت وگو ضمن اشاره به اينكه متوسط تعداد خانوار در كشور حدود 4 نفر و حتي كمتر است، گفت: اگر فرض شود متوسط تعداد خانوار 4 نفر است به اين مفهوم خواهد بود كه به حساب هر سرپرست خانوار كمي بيشتر از 320 هزار تومان بابت يارانه ها پرداخت شده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد براينكه به حساب سرپرستان خانوار بابت حقوق ماهيانه رقم بيشتري از يارانه ها پرداخت مي شود، افزود: بنابراين بانك ها به طور طبيعي پاسخگوي نيازهاي مشتريان خود در اواخر هر ماه هستند و نيازهاي اسكناس و مسكوك و مبادلات الكترونيكي آنها را تامين مي كنند.

وي اضافه كرد: گرچه تراكم ارائه خدمات مالي به مردم در اين ايام افزايش پيدا مي كند ولي افت مبادلات الكترونيك و دريافت وجه نقد از بانك ها در اواسط ماه و افزايش آن در اواخر هر ماه يك مرحله تكراري است كه همواره مطرح بوده است.

قضاوي در توضيح افزايش جمعيت طي امروز و ديروز در مقابل بانكها، اظهار كرد: اين شلوغي ها بيشتر به خاطر پرداخت حقوق ماهيانه حقوق بگيران دولتي و خصوصي است و ارتباطي با هدفمندي يارانه ها ندارد.

 

* بانك ها مشكلي براي تامين اسكناس مردم ندارند

 

اين مقام مسئول در شبكه بانكي در خصوص وضعيت توزيع اسكناس به شعب بانك ها طي ديروز و امروز، گفت: بانك ها در هر حدي كه تقاضا بكنند مي تواند طبق روال عادي از اداره نشر و اسكناس دريافت كنند.

وي افزود: در حال حاضر حجم اسكناسي كه مردم در اختيار دارند بيش از 70 هزار ميليارد ريال است و اين رقم به مراتب فراتر از نيازي است كه مشتريان به صورت روزمره دارند.

اين مقام مسئول در شبكه بانكي در ادامه گفت: اسكناس و مسكوك در دست مردم بالغ بر 17 هزار و 500 ميليارد تومان و اسكناس هاي داخل بانك هاي تجاري فراتر از 700 هزار ميليارد تومان است كه همين موارد نيازهاي مردم را به اسكناس و مسكوك تامين مي كند.

قضاوي با بيان اينكه معمولاً در اواخر هر سال نياز مردم به اسكناس افزايش قابل توجهي مي يابد، اضافه كرد: در آخر سال گذشته مردم بالغ بر 19 هزار ميليارد تومان، اسكناس و مسكوك در اختيار گرفتند و اين درحاليست كه اين رقم هم اكنون بالغ بر 17 هزار و 500 ميليارد تومان است.

معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرد: بانك ها در شرايط ويژه تري قرار داشته اند كه به خوبي توانسته اند به نيازهاي مردم پاسخ دهند بنابراين ورود به فاز جديد هدفمندي يارانه ها يعني برداشت يارانه هاي نقدي در قياس با شرايط مذكور خيلي ساده تر است./خبرگزاری فارسادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nimrooz3 |

دختری به نام اسمرالدا تصمیم می گیرد بینی اش را عمل کند. او در اسپانیا به دنیا آمده و در دبی زندگی می کند.

جراحی بینی

مثل همه افرادی که تصمیم به جراحی بینی می گیرند، او هم شروع به پرس و جو از اطرافیان و تحقیق در اینترنت می نماید. چندین ماه به این موضوع فکر کرده بود تا این که ناگهان بینی زیبای یکی از همکارانش توجهش را جلب می کند. نزد او می رود و سؤالاتی می کند.

آمال جان بینی ات را عمل کرده ای؟ آره. چطور مگه؟ خیلی زیبا و طبیعی شده. می تونم بپرسم کجا بینی ات را عمل کردی؟ من ایران عمل کردم عزیزم پیش کدام دکتر؟ من پیش دکتر حسنانی عمل کردم. عالیه. وقتی که اونجا رفتم، خودم دیدم آدمها از جاهای مختلف دنیا آمده بودند تهران تا پیش دکتر حسنانی عمل کنند. خیلی دکتر معروفیه. همۀ مریضهاش ازش راضی بودن. میشه شمارشو به من بدی؟ بله عزیزم.

اسمرالدا با دفتر دکتر حسنانی تماس می گیرد تا نظر دکتر حسنانی را در مورد جراحی بینی اش جویا شود. مطابق روال مشاوره های آنلاین، از او خواسته می شود که عکس های بینی اش را از زاویه های مختلف تمام رخ و نیمرخ بفرستد. بعد از چند روز، نظر دکتر حسنانی به همراه قیمت عمل بینی به او اعلام می شود.

جراحی بینی

اسمرالدا شروع به تحقیق در مورد این دکتر می کند. فیلم داستانی جراحی بینی آمال را چند بار می بیند، گالری عکس های قبل و بعد از عمل دکتر حسنانی را به دقت بررسی می کند و از این که تنوع بینی ها آنقدر زیاد است، شگفت زده می شود.

جراحی بینی

او متوجه می شود که در گالری دکتر حسنانی هر بینی به یک سبک عمل شده و بینی ها کپی یکدگیر نیستند. اسمرالدا عزمش را جزم نموده، تصمیمش را نهایی کرده و برای سفر به ایران آماده می شود. در جلسه مشاوره، دکتر از او می خواهد که خواسته هایش را در مورد جراحی زیبایی بینی بیان کند. اسمرالدا به دکتر می گوید که دوست دارد بینی اش طبیعی و در عین حال بسیار زیبا باشد. در مورد میزان سربالا شدن نوک بینی و شیب پشت بینی با دکتر توافق می کند. دکتر تعدادی عکس قبل و بعد از عمل، از افرادی که بینی مشابه او داشته اند را به او نشان می دهد. سپس با دستگاه آندوسکوپ اقدام به معاینۀ داخل بینی اش می کند.  

جراحی بینی

تست خون و عکس های حرفه ای قبل از عمل روز قبل از عمل زیبایی بینی انجام شده و نتایج ظرف چند ساعت آماده می شود. در روز جراحی بینی ، اسمرالدا تعدادی فرم پر نموده و خلاصه ای از آنچه در جلسۀ مشاوره با دکتر توافق کرده است را روی کاغذ آورده و امضا می کند. عکس های بیمار، نتایج آزمایش، خواسته های مکتوب او و سایر موارد در پرونده ای جمع آوری شده و قبل از عمل به دکتر ارائه می شود. دکتر حسنانی با در دست داشتن این مدارک، قبل از بیهوش شدن بیمار بالای سر او آمده و همه چیز را با او هماهنگ و نهایی می کند.

جراحی بینی

دکتر بیهوشی شرح حال مختصری از او می گیرد. و اطمینان حاصل می کند که بیمار ناشتا بوده و بیماری داخلی ندارد. -اسمت چیه دخترم؟ - اسمرالدا - صبح که صبحانه نخوردی؟ - نه همانطور که به من گفته شده بود ناشتا هستم اسمرالدا در اتاق عمل بسیار خوشحال است از این که همه لبخند به لب دارند و با او به گرمی برخورد می کنند، احساس شادی و آرامش می نماید.  

جراحی بینی

داروهای بیهوشی تزریق می شوند و ماسک اکسیژن روی دهان بیمار گذاشته می شود. بعد از یکی دو ساعت، عمل بینی به پایان می رسد. اسمرالدا به تدریج به هوش می آید و به اتاق دیگری که اتاق ریکاوری نام دارد، منتقل می شود. در اتاق ریکاوری، ضربان قلب و اکسیژن خون بیمار به مدت یک ساعت پایش شده و پس از حصول اطمینان از سلامت بیمار، او را به بخش بستری منتقل می کنند.

جراحی بینی

در بخش بستری به اسمرالدا یک ماسک ژلی قابل انجماد داده می شود تا به عنوان کمپرس سرد استفاده شود. کمپرس سرد برای پیشگیری از پیدایش کبودی ها و ورم اطراف چشم تا یکی دو روز استفاده می شود. کبودی اطراف چشم ها و سیاه شدن این ناحیه، جزء یکی از فرآیندهای بهبودی در همۀ جراحی های بینی است. اما شدت آن در افراد مختلف متفاوت است. اسمرالدا تا یکی دو روز ورم خفیفی را اطراف چشم ها تجربه می کند و به سرعت بهبود می یابد.

جراحی بینی

اسمرالدا حتی در دورۀ نقاهت موفق به بازدید برخی جاهای دیدنی تهران از جمله موزه ها و پارک ها می شود. بعد از یک هفته استراحت، اسمرالدا برای برداشتن اسپلینت و کشیدن بخیه های بینی مراجعه می کند. برداشتن اسپلینت یا گچ بینی و کشیدن بخیه ها توسط پرسنل آموزش دیدۀ دکتر حسنانی انجام می شود. سپس به او آینه ای داده می شود تا بینی اش را ببیند. با وجودی که بینی در این مرحله ورم دارد، اسمرالدا از همین الان از نتیجۀ جراحی بسیار راضی است و به دکتر می گوید شبیه هنر پیشۀ مورد علاقه اش شده است.

جراحی بینی

اسمرالدا بعداً تعریف کرد که از برخورد خوب دستیاران دکتر، پرسنل بیمارستان، پرستاران و منشی ها نه فقط به خاطر رسیدگی و مراقبت های پزشکی، بلکه همچنین به خاطر عشقی که به کارشان می ورزیدند، بسیار لذت برده است. اسمرالدا در مورد تجربۀ سفرش به ایران می گوید که این فقط یک جراحی نبود. یک سفر رویایی بود و قطعاً برای دیدار مجدد از ایران برنامه ریزی خواهد کرد.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nimrooz3 |
تاريخ : | | نویسنده : nimrooz3 |
 
بعضی ناخواسته موجبات به دردسر افتادن و آسیب رسیدن مردم را فراهم می‌آورند و برخی اینقدر همه چیز را اشتباه فهمیده‌اند که زندگی مردم برایشان کوچکترین اهمیتی ندارد اما وقتی قرار است این دو گروه جریمه شوند، مجازات‌های در نظر گرفته شده برای هر دو گروه یکسان است؛ اگر درک ماجرا دشوار به نظر می‌رسد، ادامه مطلب را بخوانید و قضاوت کنید.
 
به گزارش «تابناک»، طی روزهای گذشته، در میان حوادث پر شمار رانندگی که هر روز و هر ساعت در کشورمان روی می‌دهد، حادثه‌ای رقم خورد که با بقیه اندکی تفاوت داشت؛ ایمان ولی‌زاده، قهرمان و داور بین‌المللی واترپلوی کشورمان در حالی که نامزد آلمانی‌اش "یاسمین" وی را همراهی می‌کرد، هنگام رانندگی در بزرگراه شهید چمران در تهران، بر اثر برخورد یک خودروی دیگر به خودرو‌اش، جان به جان آفرین تسلیم کرد و با همسرش در سفر آخرت هم مسیر گشت.
 
بدین ترتیب وصلتی که قرار بود بعد از سپری شدن ماه های محرم و صفر شکل گیرد، به کوچ این زوج جوان به دیار باقی ختم شد؛ البته نکته‌ای که این تصادف مرگبار را از بسیاری تصادفات دیگری که هر روزه در خیابان‌ها و جاده‌های کشورمان رقم می‌خورد متفاوت می‌کند، ناکام ماندن این زوج یا از دست رفتن یک قهرمان نیست، بلکه شیوه جان باختن ایشان است.
 
آن گونه که روزنامه ایران در شرح حادثه نوشته، ایمان در نخستین ساعات بامداد پنج شنبه، در حالی که قصد داشت نامزدش را از خانه پدری خود در خیابان سهروردی به خانه‌اش در بلوار آفریقا برساند، در حالی که با خودروی اسپورتیج خود در بزرگراه شهید چمران با سرعت 80 کیلومتر در حال حرکت بود، بر اثر برخورد یک خودروی لکسوس که 200 کیلومتر بر ساعت سرعت داشت، مرز حیات وممات را طی کرد.
 
جنون سرعت راننده لکسوس موجب شد که نتواند کنترل خودرو خود را حفظ کند و در نتیجه با خودروی اسپورتیج برخورد کند، آن را به دیوارهای سیمانی زیر پل بکوبد و موجب شود سرنشینان آن محبوس شوند. دقایقی بعد از این سانحه تیم‌های امدادی و آتش‌نشانان ایستگاه 88 با حضور در صحنه تصادف، ابتدا قسمت‌هایی از اتاق خودروی اسپورتیج را برش دادند و ایمان و نامزدش را از خودرو بیرون کشیدند تا تکنیسین‌های اورژانس جز تایید مرگ این زوج جوان، نتوانند کاری از پیش ببرند.
 
آیا جرایم راهنمایی و رانندگی برای چنین تصادفاتی کافی‌ست؟
 
در پی درگذشت این زوج، ماموران با حضور در محل حادثه، راننده لکسوس را که "پسر جوانی" بود بازداشت و صبح روز پنجشنبه وی را با دستور بازپرس پرونده روانه زندان کردند؛ پسر جوانی که به گفته پسردایی ایمان، ظاهرا در حال خود نیز نبوده است؛ "تا آنجا که شنیده‌ایم راننده لکسوس در حالت عادی نبوده و انگار مشروبات الکلی مصرف کرده بود."
 
البته این نه نخستین بار است که حادثه‌ای از این دست رخ می‌دهد و نه متاسفانه آخرین بار، بلکه در سالهای اخیر، همزمان با ترقی اقتصادی قشر کوچکی از جامعه در دوران بحران اقتصادی و گسترش فقر در کشور، روز به روز بر حجم خودروهای گران قیمتی که در خیابان ها رفت و آمد می‌کنند افزوده شده تا کورس گذاشتن با این خودروها در بزرگراه‌ها و خیابان ها، تبدیل به تفریحی نوظهور برای قشر جوانان مرفه شود.
 
بدین ترتیب آفتی جدید به مجموعه پر آفت رانندگی در کشورمان افزوده شده که راه مقابله با آن معلوم نیست؛ از این رو می‌گوییم معلوم نیست که می‌بینیم تخلفاتی از این دست یا کمتر توسط پلیس شناسایی می‌شود و یا در صورت شناسایی شدن، اهمیتی برای مالکان این خودروها دارد، چراکه بیشترین جریمه ممکنه، هزینه‌ای بسیار کمتر از یک نوبت تعویض روغن این خودروهای گران قیمت دارد!
 
این گزاره به این معناست که جریمه و مراقبت پلیس روش های چندان کارآمدی برای پیشگیری از وقوع تخلفات راهنمایی و رانندگی برای این قشر نیستند. از سوی دیگر شاهدیم که تخلفات این قشر گاه از حد و حدود تخلف رانندگی خارج شده و در مواردی مانند ماجرای دردناک فوق، به نوعی به جنایت تنه می‌زند اما در مقام جریمه، با سقف جریمه راهنمایی و رانندگی و در ادامه استناد به قوانینی مشخص درباره دیه گره می‌خورد.
 
اینجاست که می‌توان نتیجه گرفت هرچه امثال جریمه‌های صد هزار تومانی برای بسیاری از اقشار جامعه سنگین و گاه غیر قابل پرداخت به نظر می‌رسد، شدت گرفتن اختلاف طبقاتی در سالهای اخیر کاری به سر جامعه‌مان آورده که می‌بایست برای دفاع از جان عزیز مردم، به ویژه در مقابل تفریحات جنون آمیز ابرسرمایه داران و فرزندان ایشان، سقف جرایم راهنمایی و رانندگی را به محاکمه قضایی گره بزنیم تا امثال راننده لکسوس یاد شده نتوانند هر کاری دلشان خواست در جاده‌ها انجام دهند.
 
تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت برخی رانندگان از خود راضی به خیابان ها به چشم پیست تفریح خود نگاه نکرده و تصور نکنند هر اتفاق شومی که ممکن است رقم بزنند، با پول قابل جبران است؛ پولی که اینقدر برای ایشان بی ارزش است که میلیاردها تومان را صرف خرید یک خودرو می‌کنند تا یکی دو سال با آن کورس بگذارند و منتظر تولید خودروهای جدیدتر در مالک پیش‌رفته شوند!

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nimrooz3 |
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صبحانه کاری با وزیر آموزش و پرورش بر لزوم انجام اقدامات اساسی در حوزه مدارس جهت پیشگیری از بیماری‌ها در نسل آینده تاکید کرد.
 
به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم امضای تفاهم‌نامه با وزارت آموزش و پرورش گفت: کتاب‌های درسی دانش‌آموزان از نظر شکلی خوبند اما به عنوان وزیر بهداشت فکر می‌کنم اینها کافی نیست. من به عنوان وزیر باید بخشی از کارم را به دانش‌آموزان معطوف کنم چراکه این افراد آینده‌سازان ایرانند.
 
وی ادامه داد: لازم است از ظرفیت وزارت آموزش و پرورش بیشتر استفاده کنیم چراکه دانش‌آموزان مشکلاتی از قبیل مشکلات روانی، اجتماعی، اعتیاد، دخانیات، تغذیه، تحرک و... دارند. یکسری از مشکلات نیز مطرح است که ما می‌توانیم مشترکا در این حوزه کار کنیم.
 
وزیر بهداشت گفت: اگر دکتر فانی اجازه دهند، در کنار مقاطع مختلف تحصیلی در کنارشان خواهم بود. دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش باید بخشی از مسائل را به هیات دولت منعکس کنند و در عین حال باید بخشی از مسائل را خودمان انجام دهیم و به دنبال بخشی‌نگری به ویژه در حوزه اعتبارات نباشیم. لازم است تدابیری در جهت نشاط و سلامت هرچه بیشتر دانش‌آموزان داشته باشیم.
 
هاشمی افزود: وزارت بهداشت تاکنون در زمینه بیماری‌های واگیر و ایمن‌سازی دانش‌آموزان حرکت کرده است و تقریبا کار دیگری در این حوزه انجام نداده و مابقی مباحث به دست آموزش و پرورش و مربیان است. همواره می‌گوییم که آموزش و پرورش بسیار مهم است اما باید دید که چقدر به آموزش و پرورش کمک کرده‌ایم. باید از قالب تعارف و تفاهم‌نامه درآییم و مباحث را در قالب چند پروژه به کار تبدیل کنیم. پس از آن باید فعالیت‌هایمان را ارزیابی کرده و ببینیم که چقدر به شاخص‌ها نزدیک شده‌ایم.
 
تاکید وزیر بهداشت بر حذف اقلام آسیب‌رسان به سلامت از بوفه‌های مدارس
 
وی با مهم خواندن بحث بوفه مدارس و لزوم ارائه مواد غذایی لازم در بوفه‌ها گفت: نباید سوسیس کالباس و نوشابه‌های گازدار و همچنین موادی نظیر چیپس و پفک در بوفه‌ها توزیع شود. یکی از اهدافمان باید بوفه مدارس باشد تا بتوانیم اقلام جایگزین مواد آسیب‌رسان به سلامت را پیشنهاد دهیم. حتی لازم است برای مدیرانی که در امر بوفه مدارس به نحو مطلوب عمل کرده‌اند، مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته شود.
 
وزیر بهداشت ضمن تشکر از اقدامات آموزش و پرورش افزود: کارهای بسیار دیگری باید بین این دو وزارتخانه انجام شود البته عمدتا هم وزارت بهداشت باید در این زمینه تلاش کند. هیچ مضایقه‌ای برای همکاری وجود ندارد باید پروژه‌های همکاری را تعریف کنیم و از ظرفیت مدارس کشور جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها استفاده کنیم.
 
هاشمی با اشاره به مقوله سفیران سلامت ادامه داد: اینکه دانش‌آموزان به عنوان سفیران سلامت وارد خانواده‌ها شوند ایده بسیار خوبی است که باید عملیاتی شود. اگر لازم باشد باید برای آنها مشوق‌هایی نیز تعریف کنیم.
 
وزیر بهداشت تاکید کرد: نباید به یک جلسه کاری در حوزه اقداماتی که باید در دانش‌آموزان انجام شود، بسنده کرد. اینچنین جلساتی باید ادامه یابد.
 
وی ضمن اشاره مجدد به بحث بوفه مدارس تاکید کرد: می‌توانیم با صنایع غذایی صحبت کنیم تا بسته‌های غذایی ویژه مدارس تعریف شود که هم ارزان باشند و هم سالم، همچنین مواد افزودنی آن کمتر باشد.
 
هاشمی در پایان گفت: زمینه‌های کاری مشترک فراوانی میان دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش وجود دارد. علاقه‌مندم که به ویژه در زمینه بوفه مدارس، تصمیم‌های خوبی گرفته شود که برای مردم پیام داشته باشد و چراکه این پیام‌ها تنها متوجه شخص دانش‌آموز نیست بلکه برای خانواده وی و همه ایرانیان است.
 
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nimrooz3 |
 پلیس فرودگاه جمهوری دومینیکن یک زن ۴۰ ساله‌ی اسپانیایی را که ۵۵ هزار یورو پول قاچاق در شکم خود حمل می‌کرد، بازداشت کرد. ماموران گمرک همچنین مبلغ ۵۴ هزار یوروی دیگر در چمدان این فرد پیدا کردند.
 
به گزارش دویچله وله و به نقل از خبرگزاری فرانسه یک زن ۴۰ ساله اسپانیایی دومینیکن‌تبار توسط پلیس جمهوری دومینیکن در فرودگاه بین‌المللی پوونتا کانا بازداشت شده است.
 
این زن مبلغ ۵۵ هزار یورو (برابر حدود ۸۰ هزار دلار) را در ۱۶ کپسول جاسازی کرده و آن‌ها را در شکم خود حمل می‌کرده است. ماموران فرودگاه که به این فرد مشکوک شده بودند، پس از عکس‌برداری از شکم زن، "محتوای قاچاقی" را کشف کردند.
 
ماموران گمرگ همچنین مبلغ ۵۴ هزار یوروی دیگر را که این مسافر ۴۰ ساله در چمدانش جاسازی کرده بود، پیدا کردند.
 
طبق قوانین جمهوری دومینیکن، مسافران به این کشور اجازه دارند تا مبلغ ۸ هزار یورو را بدون اطلاع دادن به گمرک وارد کنند.
 
اداره مبازره با مواد مخدر جمهوری دومینیکن نیز در این ارتباط اعلام کرد که این زن اسپانیایی با پرواز شرکت هواپیمایی Jetairfly از بروکسل راهی پونتا کانا بوده است. گفته می‌شود که مبلغ کشف‌شده احتمالا از طریق خرید و فروش موادمخدر حاصل شده است.
 
این نخستین بار است که مقامات جمهوری دومینیکن موفق به بازداشت فردی شده‌اند که با جاسازی پول در شکم خود قصد قاچاق پول به این کشور را داشته است.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nimrooz3 |
مدیرعامل شرکت پاسارگاد تور گفت: تا سال 2015، 9 قطار بین المللی وارد ایران می شوند و براساس پیش بینی های انجام شده، بیش از 12 هزار گردشگر بین المللی در کشور حضور خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، ابراهیم پورفرج روز دوشنبه در آیین استقبال از عقاب طلایی، دومین قطار گردشگران اروپایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این گروه از مرز رازی واقع در آذربایجان غربی وارد ایران شدند و حدود 6 روز است که از مناطق گردشگری و جاذبه های کشور بازدید می کنند.
پورفرج افزود: این گردشگران اروپایی از شهرهای زنجان، یزد، اصفهان و شیراز بازدید کرده و اکنون به تهران آمده اند تا از بناها و مراکز دیدنی این شهر همچون کاخ گلستان و موزه جواهرات بازدید کنند، سپس از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) به مجارستان بازمی گردند.
وی ادامه داد: گروه دوم از این گردشگران اروپایی شامل 56 نفر، شب گذشته از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شدند، این گروه پس از بازدید مراکز دیدنی تهران به سمت مشهد حرکت کرده و از شهرهای مشهد، کرمان، اصفهان و شیراز بازدید می کنند.
مدیرعامل شرکت پاسارگاد تور بیان کرد: این گردشگران اروپایی دو هفته در ایران حضور خواهند داشت سپس از سمت آذربایجان غربی و مرز رازی از ایران خارج می شوند.
پورفرج گفت: تا کنون 9 قطار اروپایی و بین المللی آماده سفر به ایران هستند که در روزهای آتی زمان ورود آنها به کشور اعلام می شود.
وی افزود: بیش از 12 هزار گردشگر برای سفر با این قطارهای بین المللی ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شود تا سال 2015، تعداد این قطارهای بین المللی افزایش پیدا کند.
وی اظهار کرد: اکثر مسافران این قطار بین المللی، نمایندگان شرکت های بزرگ مسافرتی هستند که در تلاشند با برنامه ریزی های لازم مسافران خود را به ایران بیاورند.
پورفرج با اشاره به ارتقای حجم گردشگر در ایران گفت: امیدواریم که زیرساخت های لازم برای توسعه گردشگری فراهم شده و تورهای بیشتری به ایران سفر کنند.
رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز در مراسم استقبال از قطار بین المللی گردشگران اروپایی گفت: این اداره کل هیچ دخالتی در برگزاری این تور گردشگری بین المللی ندارد و تنها با شرکت های خصوصی برگزارکننده این تورها همکاری می کند. 
خسروآبادی افزود: اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در تلاش است تا مشکلات و ناهماهنگی های احتمالی برای برگزاری تورهای بین المللی گردشگری را در حوزه دولت مطرح کنیم تا این مشکلات حل شود. 
وی ادامه داد: ما معتقدیم ایجاد بسترهای لازم برای برگزاری تورهای بین المللی گردشگری باید از طریق دولت انجام شود و استقبال، اطلاع رسانی و توسعه این کار در دستور گردشگری قرار گیرد.
سیدمحمد کاظم خلدی نسب مدیر کل دفتر بازرگانی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیز درباره این مراسم گفت: سه ماه قبل جلسه مشترکی با نمایندگانی از کشور مجارستان و راه آهن برگزار شد، در این جلسه مسیرهای لازم گردشگری به نمایندگان اعلام شد و اکنون ما میزبان این قطار گردشگری بین المللی هستیم.
خلدی نسب حضور شبکه های بین المللی در حین مسیر قطار بین المللی گردشگری را از امتیازهای مهم این سفر دانست و افزود: مسافران این قطار اطلاعات و دیدگاه های خود را درباره ایران از طریق این شبکه های بین المللی منعکس کردند و 12هزار نظر در مورد ایران به ثبت رسید.
وی با اشاره به برگزاری تورهای گردشگری بین المللی با همکاری کشور چین، ادامه داد: این پیشنهاد در پنجمین انجمن های توریستی ایران و چین با هدف احیا و معرفی جاده ابریشم ارایه شد.
مدیر کل دفتر بازرگانی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: به دلیل ارتباط خطوط ریلی ایران، ترکمنستان و قزاقستان، مسافران می توانند از طریق چین وارد قزاقستان و ایران شده و از جاذبه های گردشگری ایران بهره مند شوند یا به سمت اروپا سفر کنند.
خلدی نسب گفت: در تلاش هستیم با همکاری جامعه تورگردان ایران با برگزاری تورهای بین المللی گردشگری، تبلیغات سوء علیه ایران را رفع کرده و جاذبه های ایران را به کشورهای خارجی معرفی کنیم.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nimrooz3 |
 محمد محمدخانی - هجوم سرمایه گذاران و شرکت های چینی به فوتبال اروپا، توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی این قاره را به خود جلب کرده است.پیشرفت اقتصاد چین در طی دهه های اخیر، بر کسی پوشیده نیست. این کشور یک میلیارد و سیصد و پنجاه و هفت میلیون نفری، در سال 2013 با ثبت 16/149 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، توانست دومین کشور پردرآمد جهان در این زمینه لقب بگیرد. 
به نظر می رسد برای سرمایه گذاران چینی، گرفتن حق اسپانسرینگ باشگاه های فوتبال در اروپا دیگر کافی نیست. آنها حالا به خرید تیم ها فکر می کنند!طبق آخرین گزارش های رسیده از اروپا، شرکت وندا، غول خرید و فروش املاک در چین، در حال مذاکره برای خرید 30 درصد از مالکیت باشگاه اسپانیایی اتلتیکو مادرید است. اگر این توافق انجام شود، وانگ جیانلین، مدیر کنونی کمپانی وندا، جانشین انریکه سرزو، رئیس فعلی اتلتیکو خواهد شد. 


در سال 2012، وندا پروژه ای به نام "ستاره امید" را آغاز کرد که طی آن صدها فوتبالیست به باشگاه های اتلتیکو مادرید و والنسیا فرستاده شدند تا در کمپ های جوانان این دو باشگاه، شرکت کنند. در ماه جوئن، وندا "ساختمان اسپانیا"، که یکی از بلندترین بناهای شهر مادرید محسوب می شود را با قیمت 265 میلیون یورو خریداری کرد. سرمایه گذاری در یک باشگاه معتبر اسپانیایی می تواند به اعتبار این کمپانی کمک کند و آنها به تدریج، به خرید ساختمان های تجاری در قاره اروپا، ادامه دهند.
پنج لیگ بزرگ فوتبال، لیگ برتر انگلیس، سری آ ایتالیا، لالیگا اسپانیا، بوندسلیگا آلمان و لیگ 1 فرانسه هستند که نمایانگر بالاترین سطح فوتبال در جهان می باشند. این پنج لیگ، بهترین بازیکنان جهان را به بازی در لیگ خود ترغیب می کنند و سردمدار آینده این صنعت جهانی و مولتی میلیاردی محسوب می شوند. بازی های برگزار شده در این لیگ ها، نه فقط توجه مردم اروپا، بلکه مردم جهان را به خود جلب می کند و این مسئله، فرصت تجاری بزرگی را پدید می آورد.
به همین دلیل، شرکت های چینی توجه خود را برای گرفتن اسپانسرینگ باشگاه های اروپا بیشتر از قبل کرده اند. از آغاز سال 2014، کمپانی شبکه و ارتباطات هوآوی، بیش از 30 قرارداد اسپانسرینگ در 24 کشور به امضا رسانده که هفتاد درصد این قراردادها، به حوزه ورزش مربوط می شود. شبکه اجتماعی "رنرن" که به فیسبوک چین مشهور است، بعد از "سینا ویبو"، به دومین کمپانی چینی در این حوزه تبدیل شده است که لوگو شرکت، بر روی پیراهن باشگاهی اروپایی قرار بگیرد. آنها با ویارئال به توافق رسیده اند. همکاری "یینگ لی" و فیفا بر سر جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، نتایج خوبی را در پی داشت و آنها کماکان به شراکت با فیفا ادامه می دهند.


در بین پنج لیگ بزرگ اروپا، چینی ها بیشتر به لیگ برتر انگلیس علاقه نشان می دهند، اما فرصت های تجاری و اسپانسرینگ، برای آنها گران تمام می شود و در نتیجه برخی به اسپانیا هجوم آورده اند. در سالهای اخیر، بسیاری از باشگاه های اسپانیایی در لیگ های مختلف، اعلام ورشکستگی کرده اند و حتی چند باشگاه برای ادامه حیات، مجبور شده اند حق پیراهن خود را به قیمتی بسیار پایین به کمپانی های علاقه مند بفروشند. در هر صورت بدیهی است که حق پیراهن یا بیلبورد های تبلیغاتی، اثری محدود دارد و شرکت های چینی بیشتر مخاطب جهانی را هدف گرفته اند.
گرفتن اسپانسرینگ رویدادهای ورزشی، روندی پیچیده و محدود به قوانین زیاد دارد. هیچوقت نمی شود در چنین زمینه ای، موفقیت قرارداد را ارزیابی کرد و باید این حقیقت را پذیرفت که رخدادهای ورزشی، سریعا سرمایه شما را باز نمی گردانند. کمپانی های چینی در دوره ای نهان به سر می برند تا متوجه شوند چه ورزشی، بیشترین توجه بین المللی را به خود جلب می کند.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nimrooz3 |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.