ترجمه فارسی نهج البلاغه اشارت به حوادث بزرگ
از خطبه‏هاي آن حضرت عليه‏السلام است که در آن به فتنه و پيش‏آمدهاي سختي که (بعد از آن بزرگوار) واقع شده است اشاره ميفرمايد (و از غيبت امام زمان عجل الله فرجه خبر ميدهد): و (دنياپرستان) گرفتند راههاي گمراهي را از راست و چپ و از راههاي مستقيم هدايت و رستگاري چشم پوشيدند (در شاهراه قدم ننهاده بر اثر آن فتنه و فساد توليد گشته و بر نيکان ظلم و ستم روا داشته و خونهاي به ناحق خواهند ريخت) پس (شنوندگان از اين سخنان به شگفت آمده زمان پيدايش اين پيش‏آمدها را از آن حضرت پرسش نمودند، فرمود:) شتاب نداشته باشيد، تباهکاريهائي که واقع خواهد شد و انتظار پيدايش آنها ميرود و آنچه را که فردا مي‏آيد (بعد از اين آشکار ميشود) دير مشماريد که بسا شتاب کننده به چيزي چون آن را دريابد آروز کند که کاش به آن نرسيده بود (اگر فتنه‏هاي زمان بعد ميديديد آرزو ميکرديد که کاش در دنيا نبوديد، چنانکه ستمديدگان آن ايام چنين آرزو خواهند کرد) و چه بسيار نزديک است امروز آثار فردا (رسيدن آن وقائع و نشانهاي آن تباهکاريها از کردار مردم اين زمان هويدا است) اي گروه مردم اين وقت، زمان آمدن هر موعودي است، و گاه نزديک شدن ديدار فتنه‏هائي که از آن آگاه نيستيد (اکنون که در اول اسلام ديگران حق مرا غصب کرده و هر نالائقي ادعاي مقام خلافت مينمايد، فتنه و فساد در سراسر عالم شروع شده، هر چه پيش برود درخواهيد يافت آنچه را که به شما خبر ميدهم) آگاه باشيد کسي که از ما (صاحب الزمان عجل الله فرجه) آن فتنه‏ها را دريابد، در تاريکي آن فسادها با چراغي روشن (با نور امامت و ولايت) سير ميکند و بر رويه نيکان رفتار مينمايد، تا در آن گرفتاريها بندي را بگشايد (گرفتار در ضلالت و گمراهي را نجات و رهائي دهد) و اسيري را (از قيد جهل و ناداني) آزاد کند، و جمعيت (گمراهي) را پراکنده سازد و پراکندگي (حق) را گرد آورد، در پنهاني از مردم که اثر و نشانه او را جوينده نمي‏بيند هر چند در پي او نظر افکند (هيچکس او را نخواهد ديد اگر چه سعي و کوشش بسيار به کار برد مگر کسي که لياقت ملاقات داشته و حکمت الهي بر آن قرار گيرد) پس گروهي در آن فتنه‏ها صيقلي ميشوند (هدايت و رستگاري يافته براي پيروي از آن بزرگوار آماده هستند) مانند صيقل دادن آهنگر شمشير را (به طوري که) ديده‏هاي آنها به نور قرآن جلا داده و تفسير در گوشهايشان جا گرفته شود (در آيات قرآن تامل و تدبر کنند، و تفسير را از اهلش مي‏آموزند)
و در شب جام حکمت را به آنها بنوشانند بعد از اينکه در بامداد هم آشاميده باشند (اسباب سعادت و نيکبختي و علم و عمل براي آنان در آشکار و نهان آماده گردد. اللهم اجعلني من انصاره و اعوانه و اتباعه و شيعته، و ارني في ال محمد عليهم‏السلام ما ياملون، و في عدوهم ما يحذرون، اله الحق امين يا ذاالجلال و الاکرام، يا ارحم الراحمين).
قسمتي از اين خطبه است (درباره مردم زمان جاهليت و اصحاب پيغمبر اکرم): (پيش از پيدايش دين مقدس اسلام ضلالت و گمراهي سراسر جهان را فرا گرفته بود و مردم به تباهکاريهاي بسيار ميپرداختند) و زمان (معصيت و نافرماني) ايشان به طول انجاميد تا عذاب و کيفر را (براي خود) کامل گردانند (چنانکه در قرآن کريم س 3 ي 178 ميفرمايد: و لايحسبن الذين کفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما، و لهم عذاب مهين يعني کسانيکه کافر شدند گمان نکنند که مهلت ما براي آنان بهتر است، بلکه آنان را مهلت ميدهيم تا هر چه ميتوانند معصيت و نافرماني نمايند، و براي ايشان است عذاب رسواکننده) و مستوجب پيش‏آمدهاي سخت روزگار گردند، تا اينکه نزديک شد زمان آنها به سر رسد، و گروهي (از روساء و زمامدارانشان) به تباهکاريها دل بسته و از آن راحتي يافتند، و دستها را با شمشير بلند کردند تا آتش جنگ را بيفروزند (و مانند شتر ماده که براي آبستن شدن دم بلند ميکند از هيچ کار زشتي پروا نداشتند، و گمان ميکردند دنيا به همين هرج و مرج باقي و برقرار خواهد ماند که ناگاه پيغمبر اکرم مبعوث به رسالت گشته براي کندن ريشه فساد در عالم از هيچگونه فداکا
ري دريغ ننمود، و اصحاب و پيروان خويش را براي تبليغ و ترويج از دين مقدس اسلام طوري تربيت فرمود که) شکيبائي (در سختيها و جنگيدن با دشمنان) را بر خدا منت ننهادند، و جانبازيشان را در راه حق بزرگ نشمردند (عظمت و بزرگي دين خدا را در نظر گرفته و براي پيشرفت آن خود را ناچيز دانسته از هر گونه فداکاري خودداري ننمودند) تا زماني که قضاء و قدر الهي به سر رسيدن زمان بلاء و سختي را ايجاب نمود (مسلمانان توانا شده دينشان شهره آفاق گرديد) شمشير زدنشان (در جنگها) از روي بينائي بود (و براي ايمان به خدا و رسول نه از راه ناداني و شهوت) و بر اثر امر راهنما و پنددهنده‏شان (پيغمبر اکرم) به پروردگارشان نزديک گشتند (اوامر و نواهي آن حضرت را پيروي نموده رضاء و خوشنودي خدا را بدست آوردند و به همين منوال روزگار گذراندند) تا زمانيکه خداوند رسول خود صلي الله عليه و اله را قبض روح فرمود، گروهي به قهقرا برگشتند (به اوامر و نواهي حضرت رسول پشت کرده دوباره به راه ضلالت و گمراهي قدم نهادند) و راهها(ي گمراهي) آنان را هلاک ساخت (در دنيا به تباهکاري و در آخرت به عذاب هميشگي گرفتار شدند) و بر آراء و انديشه‏هاي نادرست خود اعتماد نمودند (احکام را از پيش خود نادرست بيان کرده و مردم را به پيروي از آن وادار مينمودند) و از غير رحم و خويش (رسول اکرم) متابعت نمودند (براي شهوت راني و دنياپرستي امام عليه‏السلام را خانه‏نشين کرده ديگران را که لائق خلافت نبوده روي کار آوردند) و از سبب (وسيله هدايت و رستگاري يعني اهل بيت حضرت رسول) که مامور به دوستي آن بودند، دوري کردند (در قرآن کريم س 42 ي 23 ميفرمايد: قل لااسئلکم عليه اجرا الا الموده في القربي يعني بگو من بر تبليغ رسالت از کسي مزد نميخواهم مگر دوست داشتن خويشان را. ابن عباس فرموده که بعد از نزول اين آيه اصحاب گفتند: يا رسول‏الله خويشان شما که آنها را دوست بايد داشت کيستند؟ فرمود: علي و فاطمه و دو پسر ايشان حسن و حسين. ابن ابي‏الحديد در شرح خود بر نهج‏البلاغه در اينجا ميگويد: اين جمله و هجروا السبب الذي امروا بمودته اشاره است به فرمايش پيغمبر اکرم صلي الله عليه و اله: خلفت فيکم الثقلين: کتاب الله و عترتي اهل بيتي حبلان ممدودان من السماء الي الارض، لايفترقان حتي يردا علي الحوض يعني دو چيز گرانبها ميان شما باقي گذاشتم يکي کتاب خدا و ديگري خويشان و اهل بيتم که دو ريسمان کشيده شده‏اند از آسمان به زمين يعني اين دو چيزاهل عالم را هادي و راهنما هستند که از هم جدا نميشوند تا اينکه بر سر حوض در بهشت بر من وارد شوند. پس چون پيغمبر صلي الله عليه و اله در اينجا کتاب خدا و اهل بيتش را حبلان يعني دو ريسمان فرموده، اميرالمومنين هم از اهل بيت به لفظ سبب تعبير نموده و سبب در لغت به معني ريسمان است) و ساختمان (دين و ايمان) را از بنياد استوارش انتقال داده آن را در جائيکه سزاوار نبود ساختند (امام را که پيغمبر اکرم از جانب خداوند متعال به خلافت تعيين فرموده عقب زده و اشخاص نالائقي را روي کار آوردند) ايشان کانهاي هر معصيت و گناه و درهاي هر وارد شده به سختي و ناداني هستند (پس هر که باطل و نادرستي اراده کند از آنها پيروي مينمايد، زيرا ايشان درهاي ضلالت و گمراهي و منشاء فتنه و فساد و اختلال امور دين و دنيا بودند) در حيرت و سرگرداني (چون موج دريا) رفت و آمد داشتند (زيرا از حق دست کشيده پيرو پيشواي دين نبودند) و در بيهوشي (جهل و ناداني) به روش پيروان فرعون (از عذاب و کيفر کردار خود) غافل بودند (چنانکه فرعونيان به بني‏اسرائيل ظلم و ستم روا داشته با حضرت موسي که آنها را بسوي خدا دعوت ميفرمود دشمني کردند، و در دنيا و آخرت به عذاب الهي مبتلي گشتند، ايشان هم از پيشوايان هدايت و رستگاري پيروي نکرده و سختي کيفر را از ياد بردند) بعض از آخرت چشم پوشيده بدنيا متوجه شدند (مانند خلفاء) و برخي از دين دست کشيده (و از هدايت و رستگاري) جدا گشتند (مانند بني‏اميه). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) يُومِئُ فِيها إِلَى الْمَلاحِمِ: وَ أَخَذُوا يَمِيناً وَ شِمالًا: ظَعْناً فِى مَسالِکِ الْغَىِّ، وَ تَرْکاً لِمَذاهِبِ الرُّشْدِ، فَلا تَسْتَعْجِلُواْ ما هُوَ کآئِنٌ ‏مُرْصَدٌ ،وَ ‏لا ‏تَسْتَبْطِئُوا ما يَجِى‏ءُ بِهِ الْغَدُ، ‏فَکَمْ‏ ‏مِنْ‏ ‏مُسْتَعْجِلٍ‏ بِما إِنْ أَدْرَکَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِکْهُ، وَ ما أَقْرَبَ الْيَوْمَ مِنْ ‏تَباشِيرِ غَدٍ، يا قَوْمِ هذا ‏إِبّانُ‏ وُرُودِ ‏کُلّ‏ ‏مَوْعُودٍ، وَ ‏دُنُوٍّ مِنْ طَلْعَةِ ما لا تَعْرِفُونَ. ‏أَلا ‏وَ ‏إِنّ‏ ‏مَنْ‏ ‏أَدْرَکَها مِنّا يَسْرِى فيها بِسِراجٍ مُنِيرٍ، وَ يَحْذُو فِيها عَلى مِثالِ الصّالِحِينَ، ‏لِيَحُلّ‏ ‏فِيها ‏‏رِبْقاً‏، وَ ‏يُعْتِقَ‏ ‏رِقّاً، وَ ‏يَصْدَعَ‏ ‏شَعْباً، وَ ‏يَشْعَبَ‏ ‏صَدْعاً، فِى سُتْرَةٍ عَنِ النّاسِ لا يُبْصِرُ ‏الْقائِفُ‏ أَثَرَهُ وَ لَوْ تابَعَ نَظَرَهُ، ثُمَّ ‏لَيُشْحَذَنّ‏ فِيها قَوْمٌ ‏شَحْذَ ‏‏الْقَيْنِ‏‏ ‏النَّصْلَ‏، تُجْلى بِالتَّنزِيلِ أَبْصارُهُمْ، ‏و ‏يُرْمى ‏بِالتَّفْسِيرِ ‏فِى‏ ‏مَسامِعِهِمْ‏، وَ ‏‏يُغْبَقُونَ‏‏ ‏کَأْسَ‏ ‏الْحِکْمَةِ ‏بَعْدَ ‏الصَّبُوحِ‏.
مِنْها: وَ طالَ الْأَمَدُ بِهِمْ لِيَسْتَکْمِلُوا الْخِزْىَ، وَ يَسْتَوْجِبُوا ‏الْغِيَرَ، حَتّى إِذَا ‏اخْلَوْلَقَ‏ ‏الْأَجَلُ‏، وَ اسْتَراحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ، ‏وَ ‏‏اشْتالُوا‏ عَنْ لِقاحِ حَرْبِهِمْ لَمْ يَمُنُّوا عَلَى اللَّهِ بِالصَّبْرِ، وَ لَمْ يَسْتَعْظِمُوا بَذْلَ أَنْفُسِهِمْ ‏فِى‏ ‏حَقّ‏، حَتّى إِذا وافَقَ وارِدُ القَضاءِ انقِطاعَ مُدَّةِ الْبَلاءِ، ‏حَمَلُوا ‏بَصائِرَهُمْ‏ ‏عَلى ‏أَسْيافِهِمْ‏، وَ دانُوا لِرَبِّهِمْ بِأَمْرِ واعِظِهِمْ حَتّى إِذا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْأَعْقابِ، وَ غالَتْهُمُ السُّبُلُ، وَ اتَّکَلُوا عَلَى ‏الْوَلائِجِ‏ وَ وَصَلُوا غَيْرَ الَّرحِمِ، وَ هَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِى أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ، وَ نَقَلُواْ الْبِناءَ عَنْ رَصِّ أَساسِهِ، فَبَنَوْهُ فِى غَيْرِ مَوْضِعِهِ، مَعادِنُ کُلِّ خَطِيئَةٍ، وَ أَبْوابُ کُلِّ ضارِبٍ فِى ‏غَمْرَةٍ قَدْ ‏مارُوا فِى الْحَيْرَةِ، وَ ذَهَلُوا فِى السَّکْرَةِ عَلى سُنَّةٍ مِنْ الِ فِرْعَوْنَ مِنْ مُنقَطِعٍ إِلَى الدُّنْيا راکِنٍ، ‏أَوْ ‏مُفارِقٍ‏ ‏لِلدِّينِ‏ ‏مُبايِنٍ‏.

تاريخ : | | نویسنده : nimrooz3 |
رپورتاژ
دوره آموزشی سقف های کشسان و کفپوش های سه بعدی
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
حمل نخاله در تهران
جشن عروسی
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته دیجی همکار
بهترین راه استفاده از خدمات لیزر
میز و صندلی تالاری
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
روغن خراطین اصل
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
کیسه پرکن

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول | آموزش کفپوش سه بعدی |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.